Naše ambulance je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením, které má uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami: 

Základní psychologické služby jsou pro pojištěnce těchto zdravotních pojišťoven hrazeny dle sazebníku výkonů a na doporučení praktického nebo odborného lékaře. 
Od 1. 1. 2015 se již v žádném zdravotnickém zařízení nevybírá 30,-Kč poplatek, poplatky, kromě pohotovostních, byly zrušeny.

Bez doporučení a bez úhrady zdravotní pojišťovnou, případně za uvedená osobní vyšetření, které zdravotní pojišťovna nehradí, jsou vyšetření poskytnuta jako „neléčebné, nehrazené zdravotní pojišťovnou“ dle uvedeného sazebníku:

Kontakty

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!